Ráj Pokeru - poker, poker oblečení, poker strategie, poker fórum, online poker - Registrace

Svým přístupem na „Ráj Pokeru - poker, poker oblečení, poker strategie, poker fórum, online poker“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Ráj Pokeru - poker, poker oblečení, poker strategie, poker fórum, online poker“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Ráj Pokeru - poker, poker oblečení, poker strategie, poker fórum, online poker“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Ráj Pokeru - poker, poker oblečení, poker strategie, poker fórum, online poker“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Ráj Pokeru - poker, poker oblečení, poker strategie, poker fórum, online poker“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Ráj Pokeru - poker, poker oblečení, poker strategie, poker fórum, online poker“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Ráj Pokeru - poker, poker oblečení, poker strategie, poker fórum, online poker“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

 
cron